• Vyhľadávanie hliníkového disku
disc-car-resizer.png

Hliníkové disky

Akciová ponuka DEZENT TD Technické
informácie
Pridať
Akciová ponuka DEZENT TD dark Technické
informácie
Pridať
Akciová ponuka DEZENT TD graphite Technické
informácie
Pridať
Akciová ponuka DEZENT TX Technické
informácie
Pridať
DEZENT TX graphite Technické
informácie
Pridať
Technické informácie
×
Informácie o disku
Tovar
Číslo
Rázvor
Príslušenstvo
Pneumatiky

Dáta sú zostavované s najväčšou mierou starostlivosti. Napriek tomu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a za správnosť uvádzaných údajov. Niektoré kombinácie disk/pneu môžu vyžadovať úpravy na vozidle. Bližšie informácie získate u vášho predajcu.

Na zápis variabilných rozmerov diskov a pneumatík do TP vozidla si dajte, prosím, vystaviť Typový list u svojho predajcu.